VII Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej  "Rozmowy o bibliotekach"
22-24 czerwca 2016 r. Łódź/Rogów
Sponsorzy: / Sponsors:

Sponsor
Sponsor

O konferencji

plakat 7 konferencji Organizator
 Biblioteka Politechniki Łódzkiej


 Data:
 22-24 czerwca 2016 r.


 Miejsce konferencji
 Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 ul. Wólczańska 223
 90-924 Łódź
 Dojazd:  do Biblioteki PŁ

 oraz

 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW
 ul. Akademicka 20
 95-063 Rogów 
 Dojazd: 
do CEPL
 


 
 

Adres do korespondencji

Politechnika Łódzka, Biblioteka
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź


Kierownik sekretariatu konferencji

Agnieszka Sabela
tel. (48) 42 631 20 59
fax (48) 42 631 29 39
email:
konferencja@lib.p.lodz.pl


Koszty

Koszt udziału słuchacza w konferencji:
600 zł
Koszt udziału prelegenta w konferencji:
400 zł 
(opłata konferencyjna zwolniona z podatku VAT)

Formuła konferencji

VII  Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej będzie realizowana w formule podobnej jak w roku 2014. Proponujemy, aby konferencja byla nastawiona na przedstawienie problemu i następującą po nim dyskusję.

Nie narzucamy tematu przewodniego konferencji, ale oczekujemy że podjęte przez autorów wystąpień tematy będą ciekawe dla wszystkich uczestników, kontrowersyjne i pobudzające do wygłaszania własnych opinii. Chcielibyśmy, żeby przedstawione były tak, aby po prezentacji rozpoczęła się dyskusja pomiędzy autorem a słuchaczami, która byłaby naturalnym „przedłużeniem” wystąpienia autora. Ponieważ referaty czysto badawcze rzadko (choć to możliwe) są podstawą do szerszej dyskusji, od referenta oczekiwać się będzie raczej referatu przeglądowego, opisującego problem czy istniejącą sytuację, oraz następujące po nim postawienie pytań, na które może odpowiedzieć dyskusja. Referent – jeśli potrzebuje – może wskazać także dodatkową osobę, moderatora, z którym wspólnie poprowadzi następującą po referacie dyskusję. Przewidywany czas na wystąpienie to 20-30 minut i kolejne 20-30 minut na dyskusję.

Liczymy, że zarówno prezentujący jak i uczestnicy konferencji będą z chęcią zabierali głos i wypowiadali się podczas dyskusji. Tacy uczestnicy są nam w tym roku najbardziej potrzebni.

Przykładowe tematy, które mogłyby być podjęte przez autorów i przedyskutowane, to:
 - centralne systemy informacji o pracach naukowych (POLON, PBN...)
 - finansowanie baz danych w ramach WBN
 - bibliotekarz dyplomowany w statutach uczelni
 - multiwyszukiwarki
 - katalogowanie – różne aspekty
 - zmiany organizacyjne w bibliotekach
 - aranżacja wnętrz bibliotecznych w związku z nowymi usługami (architektura bibliotek)
 - system kształcenia bibliotekarzy w Polsce
 - zawód bibliotekarza – czy ma przyszłość, 
i inne dyskusyjne tematy, które zaprzątają głowę bibliotekarza.

Procedura wyboru tematów

  • Przewiduje się, że w tak zdefiniowanej formule oraz w określonym czasie konferencji możliwe będzie przedstawienie około kilkunastu wystąpień (jest też przewidywany czas na wystąpienia sponsorów).
  • Chętnych do podjęcia interesującego tematu, przedstawienia prezentacji i poprowadzenia dyskusji zapraszam już od dziś do składania propozycji tematów pocztą elektroniczną na adres konferencja@lib.p.lodz.pl do dnia  01 marca 2016 r.  Propozycja powinna zawierać tytuł prezentacji oraz kilka zdań „abstraktu” rozumianego raczej jako przybliżenie problemu, a nie streszczenie wystąpienia.
  • W dniu 04 marca 2016 r., na podanej do wiadomości stronie internetowej, zostanie ogłoszona lista zgłoszonych tematów wraz z nazwiskami prezenterów. Będzie ona poddana do społecznego głosowania w środowisku bibliotekarskim.
  • Wszyscy bibliotekarze zainteresowani udziałem w konferencji, lub choćby tylko zainteresowani problemem, będą mieli prawo głosowania na wskazanej stronie internetowej na wybrane przez siebie tematy. W głosowaniu może wziąć udział każdy bibliotekarz (lub osoba zawodowo związana z bibliotekami) w Polsce.
  • Głosowanie zostanie zakończone 18 marca 2016 r. Wyniki głosowania zostaną podane do 23 marca 2016 r. 
  • Tematy (i autorzy), którzy otrzymają największą liczbę głosów zostaną zaakceptowani do wygłoszenia referatów i poprowadzenia dyskusji podczas VII KBPŁ.
  • Program konferencji zostanie ogłoszony w południe 01 kwietnia 2016 r.
  • Oprócz wystąpień, które będą wynikiem głosowania przewiduje się kilka referatów zaproszonych.  
Pytania prosimy kierować na adres email: konferencja@lib.p.lodz.pl